Hukuk Müşavirliği

Hukuk Müşavirliği Nedir?

Hukuk denilince aklımıza her ne kadar suç veya ceza söz konusu olduğundan bir Avukata müracaat etmek aklımıza gelse de aslında hayatımızın neredeyse her alanı hukukla düzenlenmiştir. Herkesin bu düzenlemelerin hepsini bilmesi mümkün değildir.

Özel hayatımızda ve iş hayatımızda kimi özel hukuki bilgilere ihtiyaç duyabilmekteyiz. İşte bu noktada başvurmanız gereken kişi alanında uzman bir hukukçu olmalıdır.

Müşavirin kelime anlamı danışmandır. Hukuk müşavirliği de alanında uzman Avukatlar tarafından bireylere, şirketlere veya kamu kurumlarına verilen danışmanlık hizmetidir.

Hukuk Müşaviri Ne İş Yapar?

Hukuk müşaviri, asıl çalışma alanı hukuk olmayan birey, şirket veya kamu kurumlarına yapacakları iş ve düzenlemelerle ilgili görüş bildirmekte ve yönlendirmektedir.

Bireylerin veya kurumların faaliyetlerinin hukuka aykırı olmaması için denetimlerde bulunurlar. Yapılması gereken işlerle ilgili usule ilişkin belirli şekiller varsa bunları açıklar ve işin hukuka uygun şekilde nasıl yürütülmesi gerektiği ile ilgili yazılı veya sözlü tavsiyelerde bulunurlar. Avukat olan Hukuk Müşavirleri, müvekkillerini davalarda temsil ederler.

Bireysel Hukuk Müşavirliği Nedir?

Bireysel Hukuk Müşavirliği; bireylerin hayatları devam ederken atacakları hukuki adımlarda usulüne uygun şekilde olması ve istedikleri hukuksal sonucun ortaya çıkması için alanında uzman Avukatlardan danışmanlık hizmeti almalarıdır.

Genelde bireysel danışmanlık hizmeti her türlü sözleşme düzenleme, vasiyet düzenleme ve diğer birçok hukuki sürece ilişkin olmaktadır.

Şirket Hukuk Müşavirliği Nedir?

Şirketlerin ticaret hayatını sorunsuz bir şekilde devam ettirebilmesi için yaptıkları işlemlerin tamamının hukuka uygun olmasına dikkat etmeleri gerekmektedir.

Şirketler ticaret hayatları boyunca birçok işlem yapmak mecburiyetindedirler. Bu işlemleri yaparken hukuki konularda alanında uzman kişilerden görüş almaktadırlar.

Şirket hukuk müşavirleri, bağlı oldukları kurumlara hukuk alanında danışmanlık verdikleri gibi ceza ve hukuk davaları ile diğer davalarını da takip edebilmektedirler. Sözleşmeler hazırlayıp şirketin diğer yasal yükümlülüklerini de yerine getirmekte görevlidirler.

Hukuk Müşavirinin Görev Tanımı ve Sorumlulukları Nelerdir?

Hukuk Müşavirinin görev ve sorumlulukları aşağıda sayılmaktadır.

  • Adli ve idari davalarda müvekkillerini temsil etmek.
  • Tahkim yargılamalarında görüşmelere katılmak.
  • İcra işlerini takip etmek.
  • Her türlü hukuki uyuşmazlıklarda müvekkillerini temsil etmek.
  • İş ve işlemlerin hukuka uygun olması için yapılması gerekene ilişkin sözlü ve yazılı mütalaa vermek.

Hukuk Müşaviri Olmak için Koşullar Nelerdir?

Kurumlar çoğu zaman bir Hukuk Müşavirliği kadrosu açmadan uzman bir Hukuk Müşavirinden, Hukuk Müşavirliği hizmetini almayı tercih etmektedirler. Hukuk Müşaviri olmak isteyen bir kişi öncelikle Hukuk Fakültesinden başarıyla mezun olmalıdır.

Bir kamu kurumunda Hukuk Müşaviri olmak isteniyorsa 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun atamaya ilişkin maddeleri öngörülen şartları sağlaması gerekmektedir.

Özel kurumda Hukuk Müşaviri olarak çalışmak isteyen kişi ilgili kurumla Avukatlık Kanunundaki hususlar dikkate alınmak suretiyle yapılacak sözleşme kapsamında Hukuk Müşaviri olarak çalışabilecektir.

Kurumsal Hukuk Müşavirliği Nedir?

Kurumsal Hukuk Müşavirliği hizmeti, Hukuk Müşavirinin hizmet vereceği kurumların iş yoğunluğu durumuna göre yapacağı planlama ve Avukatlık Kanunu kapsamındaki hususları göz önünde tutarak yapacağı sözleşmeye ilişkin sabit ücret karşılığı verilen danışmanlık hizmetidir.

Şirket Müşavirliği Hakkında Bilinmesi Gerekenler Nelerdir?

Şirket müşavirliği ve avukatlık mesleği arasındaki farkların bilinmesi önem taşımaktadır.  Her Hukuk Müşaviri Avukat değildir. Dolayısıyla Avukat olmayan kişiler müvekkillerini mahkemede temsil edemeyeceklerdir.

Şirketler Hukuk Müşaviri ile çalışacakları zaman bu durumu düşünerek çalışacakları Hukuk Müşavirini seçmeleri gerekmektedir.

Şirketlerde çalışan Hukuk Müşavirlerinin öncelikli amacı şirketin işlem ve eylemlerinin en baştan itibaren hukuka uygun olmasıdır. Şirket müşavirliğinin asıl amacı önleyici danışmanlıktır. Avukatlık ise daha çok hukuki sorun meydana geldikten sonra telafi edici, sorunları giderici hizmettir.

Şirket Hukuk Müşavirlerinin şirketin ihtiyaçlarını karşılayabilecek bilgi, tecrübe ve yeterlilikte olmaları gerekmektedir.

Sonuç

Ekin Hukuk Bürosu olarak uzman ekibimizle birçok şirkete hizmet vermekteyiz. Sizlere ve şirketlerinize Hukuki Danışmanlık vermemiz İçin İletişime geçiniz.

Sık Sorulan Sorular

Hukuk müşaviri ne iş yapar?

Hukuk Müşavirleri; Birey, şirket veya kurumlara hukuki konularda sürecin hukuka uygun yürütülmesi için sözlü ve yazılı danışmanlık verme hizmetidir.

Hukuk Müşaviri avukat mıdır?

Hukuk Müşavirlerinin hepsi Avukat değildir, Avukatların hepsi ise Hukuk Müşaviri olarak hizmet verebilmektedirler.
Başa dön tuşu