İcra ve İflas Hukuku

 • Tebligat Nedir?

  Tebligat Nedir?

  Tebligat bir işlem veya eylemden hukuksal bakımdan etkilenecek olan kimselere o işlem ya da eylem hakkında bilgi vermek ve bunu…

  Devamını Oku »
 • Mal Beyanı Nedir?

  Mal Beyanı Nedir?

  Mal beyanı, borçlunun kendisinde ve üçüncü kişilerde bulunan mal, alacak ve haklarından borcuna yetecek kadar miktarın çeşidini, mahiyet ve vasıflarını…

  Devamını Oku »
 • Konkordato Nedir?

  Konkordato Nedir?

  Konkordato, bir borçlunun mali durumunun kötüye gitmesi sonucunda borçlarını ödemekte zorlanması durumunda uygulanan bir hukuki işlemdir. Bu süreç, borçlu tarafından…

  Devamını Oku »
 • İhtiyati Haciz

  İhtiyati Haciz

  İhtiyati haciz, para alacaklarına ilişkin doğmuş (mevcut) veya doğacak (müstakbel) takibin sonucunun güvence altına alınması için mahkeme kararı ile borçlunun…

  Devamını Oku »
 • Takibin İptali ve Ertelenmesi

  Takibin İptali ve Ertelenmesi

  Takibin iptali ve ertelenmesi, takip kesinleştikten sonra ertelenmiş, itfa edilmiş veya zamanaşımına uğramış borçlar için getirilmiştir. İtfa ve zamanaşımı durumunda…

  Devamını Oku »
 • İcra Harçları

  İcra Harçları

  İcra Harçları Nedir? Harç, devletin belli bir kamu hizmeti sırasında veya sonucunda aldığı paradır. Devletin kamu gelir kaynaklarından birini oluşturmaktadır.…

  Devamını Oku »
 • Tasarrufun İptali Davası Nedir? Şartları Nelerdir?

  Tasarrufun İptali Davası Nedir? Şartları Nelerdir?

  Tasarrufun iptali davası, borçlu alacaklısından mal kaçırıyorsa bu işlemlerin iptal edilmesi amacıyla açılabilen bir davadır. Yani borçlunun kaçırdığı mallarla ilgili…

  Devamını Oku »
 • Mal Varlığının Terki Suretiyle Konkordato Nedir?

  Mal Varlığının Terki Suretiyle Konkordato Nedir?

  Mal Varlığının Terki Suretiyle Konkordato; borçlunun kendi malvarlığı üzerindeki tasarruf yetkisini alacaklılara veya üçüncü bir kişiye devretmesi şeklinde gerçekleşen konkordato…

  Devamını Oku »
 • Alacaklılar Toplantısı ve Konkordatonun Kabulü

  Alacaklılar Toplantısı ve Konkordatonun Kabulü

  Alacaklılar toplantısına konkordato komiseri başkanlık eder. Ve alacaklılara borçlunun durumu hakkında rapor verir. (İİK m.302/1) Madde 302- Komiser alacaklılar toplantısına…

  Devamını Oku »
 • Adi Konkordato Nedir?

  Adi Konkordato Nedir?

  Adi konkordato borçlunun alacağı mallar rehinle güvence altına alınmamış ve imtiyazlı olmayan alacaklılarının belli bir çoğunlukla anlaşması ve mahkemenin bu…

  Devamını Oku »
Başa dön tuşu