İnfaz Hukuku

İnfaz Hukuku Nedir?

İnfaz hukuku, kesinleşmiş ceza mahkemesi kararlarında verilmiş olan yaptırım ve güvenlik tedbirlerinin en etkili şekilde uygulanmasını sağlayan teknik bir hukuk disiplinidir. İnfazın kelime anlamı bir yargıyı uygulama ve yerine getirme anlamlarına gelmektedir.

Ceza infaz hukukunun amacı yalnızca suç işlendikten sonra suçluyu cezalandırmak değildir. Aynı zamanda suçluyu ıslah etmenin yanında toplumu da suça karşı koruma amacını taşır.

İnfaz Çeşitleri Nelerdir?

Cezaevi çeşitleri bakımından ceza infaz kurumları 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirleri Hakkında Kanunda şu şekilde sayılmıştır:

 • Kapalı,
 • Yüksek güvenlikli kapalı,
 • Kadın kapalı, gençlik kapalı,
 • Çocuk kapalı,
 • Gözlem ve açık ceza infaz kurumları,
 • Islah evleri (çocuk eğitim evleri).

İnfaz Hukukunun Unsurları Nelerdir?

İnfaz, yerine getirme ve uygulama anlamında kullanılır.

Yetkili bir kişi veya kurum tarafından verilmiş olan kesinleşmiş veya itiraz yolları tüketilmiş bir karara ilişkin emir ve yapılması istenileni yerine getirmek için harekete geçmiş olmak infaz sözcüğünün karşılığını oluşturmaktadır.

İnfaz hukukunun unsurları beş maddede sıralanabilir;

 • Yetkili mahkeme,
 • Tutuklama ya da mahkumiyete ilişkin verilmiş olan bir karar,
 • Emri veren bir kişi olmalı,
 • Usulüne uygun verilmiş bir emir olmalı,
 • Emrin icaplarını yerine getirmek için harekete geçilmesi,

Ceza Yargılaması Nedir?

Ceza yargılaması, muhakeme hukuku kapsamında yer almaktadır. Ceza yargılaması bir suçun işlendiği ile ilgili ihbar ya da şikâyet ile veya kendiliğinden yetkili makamlarca öğrenilmesinden itibaren başlayan ve kovuşturma aşamasında hüküm verilip diğer olağan yargı yollarının tüketilmesine kadar geçen süreçtir.

Ceza yargılamışının temel amacı maddi gerçeği ortaya çıkarmaktır. Re’sen araştırma ve soruşturma ilkesi hakimdir.

İnfaz Hukuku Avukatının Görevleri Nelerdir?

İnfaz Hukuku Avukatı, Ceza Avukatı, Ağır Ceza Avukatı gibi avukatlık unvanları kullanılması avukatlık kanunu kapsamında doğru değildir. Dolayısıyla Avukatlık Kanunu kapsamından bulunmamakla birlikte İnfaz ve ceza hukuku alanına ilgi duyan ve bu alanda daha çok faaliyet gösteren avukatlar infaz avukatı olarak bilinmektedirler.

İnfaz Hukuku Avukatı; müvekkilini ceza yargılaması boyunca temsil etmek ve infaz sürecinde hukuki haklarını kullanmasını sağlamak için vekâleten işlemleri yürütür.

Sonuç

İnfaz hukuku teknik ve önemli bir hukuk alanıdır. Bu süreçte yapılan hatalar hem kişilerin özgürlüğüne hem de mal kayıplarına neden olmaktadır.

İnfaz hukuku kanunlarla düzenlenmiş ve güvence altına alınmış ise de cezaları infaz edilenler kendilerine sağlanan hakları kullanmakta zorlanmaktadır. Dolayısıyla infaz hukukunda karşılaşılan sorunların çözümünü avukat aracılığıyla yürütmek hak kaybını en aza indirecektir. Özellikle cezanız infaz edilirken veya infaz aşamasına kadar olan süreçte haklarınızın korunması hususunda hukuki danışmanlık almakta fayda vardır. Ekin Hukuk Bürosu olarak her türlü problemlerinizde hak kaybınızı engellemek için tecrübeli ekibimiz ile yanınızdayız.

Sık Sorulan Sorular

İnfaz biçimleri nelerdir?

Cezaevinde;

 • Hafta sonu infaz,
 • Geceleri infaz
 • Cezanın tamamının cezaevinde infazı şeklinde infaz biçimleri bulunmaktadır.

İnfaza kim karar verir?

Hükmün kesinleşmesiyle birlikte karar Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilir. İnfaz işlemlerini Cumhuriyet Başsavcılıklarının infaz büroları yürütmektedir.

Hukuk dilinde infaz ne demek?

Kelime anlamı itibariyle İnfaz; Kesinleşen mahkeme hükmünün yerine getirilmesi, uygulanması anlamlarına gelmektedir.
Başa dön tuşu