Rekabet Hukuku

Rekabet Hukukunda Ortak Girişimler

Rekabet hukuku, serbest piyasa koşullarının korunması ve rekabetin sağlanması amacıyla düzenlemeler içerir. Bu kapsamda, ortak girişimler de rekabet hukukuyla yakından ilişkilidir.

Ortak girişimler, iki veya daha fazla bağımsız işletmenin belirli bir proje veya iş için bir araya gelerek kaynaklarını birleştirdiği işbirliği yapılarıdır.

Ortak Girişimlerin Tanımı ve Özellikleri

Ortak girişimler, iki veya daha fazla bağımsız işletme arasında kurulan işbirliği yapılarıdır. Bu yapılar, belirli bir proje veya iş için işletmelerin kaynaklarını birleştirmelerini sağlar.

Ortak girişimler genellikle bir sözleşme veya anlaşma ile kurulurlar. Bu sözleşme, ortak girişimin amacını, süresini, kaynak dağılımını, kar paylaşımını ve diğer önemli hususları düzenler.

Ortak girişimler, genellikle belirli bir projeyi gerçekleştirmek veya belirli bir pazarda rekabet etmek amacıyla kurulurlar.

Ortak girişimler, bağımsız işletmelerin faaliyetlerini bir araya getirerek, kaynakları daha etkin bir şekilde kullanmalarını sağlar.

Ortak girişimler, tek bir işletme gibi davranabilir ve pazarda rekabet edebilirler. Ancak, rekabet hukuku, ortak girişimlerin rekabeti kısıtlamamasını ve rekabeti çarpıtmamasını önemser.

Ortak Girişimlerin Rekabet Hukuku Açısından Değerlendirilmesi

Rekabet hukuku, ortak girişimleri rekabetin korunması açısından değerlendirir. Ortak girişimlerin rekabeti kısıtlamaması ve pazarda rekabeti çarpıtmaması önemlidir.

Ortak girişimler, rekabet hukuku kapsamında kartellerden farklı bir konumda değerlendirilir. Karteller genellikle rakipler arasında yapılan anlaşmaları ifade ederken, ortak girişimler ise bağımsız işletmelerin işbirliği yapmasını ifade eder.

Ortak girişimlerin rekabet hukuku açısından değerlendirilmesi, genellikle birleşme ve devralma kontrolleri altında gerçekleşir. Rekabet otoriteleri, ortak girişimlerin rekabeti kısıtlamadığından emin olmak için bu tür işbirliklerini inceleyerek onay verir veya gerekli düzenlemeleri yapar.

Ortak girişimlerin rekabet hukukuna uygun olması için aşağıdaki unsurlara dikkat edilir:

 • Ortak girişimin pazarda rekabetçi bir yapı oluşturmasını sağlamak,
 • Ortak girişimin pazardaki diğer işletmelere adil ve eşit koşullarda erişim sağlamak,
 • Ortak girişimin rekabeti kısıtlayıcı etkilerini sınırlamak ve rekabeti korumak.

Ortak girişimler, rekabet hukukunda iki ana kategori altında incelenir; yatay ortak girişimler ve dikey ortak girişimler.

Yatay Ortak Girişimler

Yatay ortak girişimler, aynı pazarda faaliyet gösteren rakip işletmelerin bir araya gelerek oluşturdukları yapıları ifade eder. Bu tür ortak girişimler, rekabeti kısıtlama potansiyeline sahip olabilir ve rekabet hukuku tarafından dikkatle değerlendirilir.

Yatay Ortak Girişimler

Dikey Ortam Girişimler

Dikey ortak girişimler ise, farklı pazarlarda faaliyet gösteren işletmelerin işbirliği yaparak kaynaklarını birleştirdiği yapıları ifade eder. Rekabet hukuku, dikey ortak girişimleri genellikle olumlu bir şekilde değerlendirir, çünkü bu tür işbirlikleri rekabeti teşvik edebilir ve ekonomik verimliliği artırabilir.

Ortak Girişimlerin Avantajları

Ortak girişimler, işletmelere çeşitli avantajlar sağlarken aynı zamanda bazı dezavantajlara da yol açabilir.

Ortak girişimlerin avantajlar aşağıda sayılmıştır:

 • Kaynakların etkin kullanımı: İşletmeler, ortak girişimler aracılığıyla kaynaklarını daha etkin bir şekilde kullanabilir ve ekonomik ölçeklerden faydalanabilir.
 • Pazar erişimi: Ortak girişimler, işletmelere yeni pazarlara erişim sağlar ve rekabetçi bir konum elde etmelerini sağlar.
 • Risk paylaşımı: İşletmeler, ortak girişimlerde riskleri paylaşarak işletme riskini azaltabilirler.

Ortak Girişimlerin ve Dezavantajları

Ortak girişimlerin dezavantajları da bulunmaktadır. İşte bazı önemli dezavantajlar:

 • Rekabet Kısıtlayıcı Etkiler: Ortak girişimler, bazen pazarda rekabeti sınırlayabilir. Özellikle yatay ortak girişimlerde, rakip işletmelerin bir araya gelerek pazarı kontrol etmeleri veya fiyatları belirleme gücü elde etmeleri gibi durumlar rekabeti olumsuz etkileyebilir.
 • İşbirliği Sorunları: Ortak girişimlerde, işletmeler arasında uyum sağlama ve ortak hedeflere yönelik çalışma konusunda zorluklar yaşanabilir. Farklı iş kültürleri, yönetim anlayışları ve çıkar çatışmaları gibi faktörler, işbirliğinin etkin bir şekilde yürütülmesini zorlaştırabilir.
 • Hukuki Karmaşıklıklar: Ortak girişimlerin kurulması ve yönetimiyle ilgili hukuki süreçler oldukça karmaşık olabilir. İşletmeler, rekabet hukuku, sermaye piyasası hukuku ve diğer ilgili yasal düzenlemelere uygun hareket etmek zorundadır. Bu süreçlerde hukuki danışmanlık ve uyum çalışmaları gereklidir.
 • Bilgi Paylaşımı ve Gizlilik Riskleri: Ortak girişimler, işletmeler arasında bilgi paylaşımını gerektirir. Bu durum, ticari sırların ve gizli bilgilerin korunması açısından risk teşkil edebilir. Bilgi güvenliği ve gizlilik politikalarının etkin bir şekilde uygulanması önemlidir.
 • Yönetim ve Karar Süreçleri: Ortak girişimlerde yönetim ve karar süreçleri karmaşık olabilir. Ortak girişimde yer alan işletmeler arasında anlaşmazlıkların çıkması durumunda, yönetim ve karar alma süreçlerinde aksamalar yaşanabilir.

Dezavantajların yanı sıra, ortak girişimlerin avantajları ve dezavantajları, işletmenin özellikleri, sektörün dinamikleri ve işbirliği ortağı işletmeler arasındaki ilişkiler göz önünde bulundurularak değerlendirilmelidir.

Ortak Girişimlerin Rekabet Hukukundaki Rolü Nedir?

Ortak girişimlerin rekabet hukukundaki rolü, özellikle küçük işletmeler ve rekabetin korunması için çok önemlidir. Ancak, ortak girişimlerin birçok avantajı olmasına rağmen, dezavantajları da vardır.

Bunlardan biri, rekabeti bozabilecek etkileri olabilecek kısıtlamaların ortaya çıkmasıdır. Örneğin, ortak girişimlerin bazı faaliyetleri, ortak girişim ortaklarının bağımsız faaliyetleri yerine geçebilir ve bu da rekabetin bozulmasına neden olabilir.

Ayrıca, ortak girişimlerin konsantrasyonunun artması, tek başına faaliyet gösteren şirketlerin zayıflamasına neden olabilir ve bu da piyasalardaki rekabeti azaltabilir. Bu, diğer şirketlerin rekabet edebilirliğinin azalmasına ve nihayetinde tüketicilere daha yüksek fiyatlar ödeme zorunluluğuna yol açabilir.

Diğer bir dezavantaj, ortak girişimlerin yönetimindeki sorunlar ve karar alım süreçlerindeki zorluklardır. Ortak girişimler, birden fazla şirketin bir araya gelmesiyle oluştuğundan, her şirketin kendi öncelikleri ve yönetim tarzları olabilir. Bu farklılıklar, ortak girişimlerin yönetiminde sorunlara neden olabilir ve karar alım süreçlerinde zaman kaybına yol açabilir.

Sonuç

Sonuç olarak, ortak girişimlerin rekabet hukukundaki rolü oldukça önemlidir ve birçok avantajı vardır. Ancak, rekabeti bozabilecek etkileri olabilecek kısıtlamaların yanı sıra yönetim sorunları ve karar alım süreçlerindeki zorluklar gibi dezavantajları da vardır.

Bu nedenle, ortak girişimlerin oluşturulması ve yönetilmesi, dikkatli bir şekilde ele alınmalı ve rekabetin korunmasına uygun bir şekilde yapılmalıdır.

Ekin Hukuk Bürosu olarak alanında uzman avukat kadromuzla dava ve işlemlerinizi takip edebilmemiz için bizimle iletişim kurabilirsiniz.

Av. Ahmet EKİN & Şevval Asude DOĞAN

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu