Ceza Hukuku Özel Hükümler

Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar (TCK m. 102-105)

Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar; kişilere karşı cinsel davranışların (cinsel bir amaçla veya cinsel arzuları tatmin amacıyla gerçekleştirilen hareketler) gerçekleştirilmesiyle oluşan suçlardır.

Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar Nedir?

Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar Ceza Kanunu’nun 102 ile 105’inci maddeleri arasında düzenlenmiştir. Kanunda bu suçlar 4 ana suç tipi şeklinde düzenlenmiştir.

Cinsel Saldırı Suçu ve Cezası

Cinsel saldırı suçu, Türk Ceza Kanunu’nun 102. maddesinde düzenlenmiştir. Kişinin cinsel arzularını tatmin etmesi amacıyla vücut dokunulmazlığını ihlal eden cinsel saldırı suçu işlemiş olacaktır. Cinsel saldırı suçunun işlenmesi için bedensel temasta bulunması şart değildir. Sözle dahi cinsel saldırı suçu işlenebilmektedir. Cinsel saldırı suçu eylemin ayrıntısına göre kendi içerisinde türlere ayrılmaktadır:

Basit Cinsel Saldırı Suçu

Türk Ceza Kanunu’nun 102. maddesinin ilk fıkrasında ilk cümlede yer almaktadır. Bir kimseye cinsel davranışlarla mağdurun vücut dokunulmazlığını ihlal eden kişi basit cinsel saldırı suçunu işlemiş olacaktır.

Fail, beş yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacaktır. Basit cinsel saldırı suçu, şikâyete tabi suç değildir. Mağdur, şikâyetçi olmadığını ya da şikâyetinden vazgeçtiğini bildirir ise yargılama aşamasına herhangi bir etkisi olmayacaktır.

Sarkıntılık Düzeyinde Cinsel Saldırı Suçu

Türk Ceza Kanunu’nun 102. maddesinin ilk fıkrasında ikinci cümlesinde yer almaktadır. Cinsel davranışların kısa süreli, ani ve yüzeysel olması halinde sarkıntılık düzeyinde cinsel saldırı suçu işlenmiş olacaktır.

Yaptırımı ise iki yıldan beş yılda kadar hapis cezasıdır. Şikâyete tabidir, mağdur şikâyetinden vazgeçer ise dava sona erecektir.

Nitelikli Cinsel Saldırı Suçu

Mağdurun vücuduna rızası olmadan organ veya cisim sokulması halinde cinsel saldırı suçu işlenmiş olacaktır. Fail hakkında on iki yıldan az olmayacak şekilde hapis cezası verilecektir.

Şikâyete tabi değildir. Ancak cinsel saldırı suçunun eşe karşı işlenmesi halinde soruşturması ve kovuşturması şikâyete tabidir.

Nitelikli Cinsel Saldırı Suçu

Cinsel İstismar Suçu ve Cezası

Cinsel istismar suçu, Türk Ceza Kanunu’nun 103. maddesinde yer almaktadır. On sekiz yaşını doldurmayan, çocuğa karşı cinsel arzuları tatmin etmek amacıyla hareket ederek istismar eden kişi cinsel istismar suçundan cezalandırılacaktır. Cinsel istismar eylemi kanunda detaylı olarak belirtilmiştir:

  • On beş yaşını tamamlamamış veya tamamlamış olsa da fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş olan çocuklara karşı her türlü davranış,
  • Diğer çocuklara karşı sadece cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen başka nedene dayalı olarak gerçekleştirilen davranışlardır.

Çocuklara cinsel istismar suçunun kendi içerisinde de ayrımı bulunmaktadır:

Basit Cinsel İstismar Suçu

Çocuğa karşılık olarak cinsel istismarda bulunan kişi basit cinsel istismar suçu işlemiş olacaktır. Cinsel istismar suçunun en temel halidir. Cinsel istismar suçunun cezası, sekiz yıldan on beş yıla kadardır. Ancak on iki yaşından küçük olan kişilere yönelik olarak işlenen cinsel istismar suçu, on yıldan az olmayacaktır.

Sarkıntılık Düzeyinde Kalan Cinsel İstismar Suçu

Cinsel istismara yönelik eyleminin ani, kesintili olması ve sürekli olmaması halinde sarkıntılık düzeyinde cinsel istismar suçu işlenmiş olacaktır. Sarkıntılık düzeyinde kalması halinde, cinsel istismar suçundan daha hafif yaptırım ile cezalandırılacaktır.

Sarkıntılık düzeyinde kalan cinsel istismar suçunun cezası, üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezasıdır. Ancak on iki yaşını doldurmayan mağdura yönelik cinsel saldırı suçu işlenmesi halinde faile verilecek ceza beş yıldan az olamayacaktır. Sarkıntılık düzeyinde kalan cinsel istismar suçu şikayete bağlıdır. Fiilin ve failin öğrenilmesinden itibaren 6 aylık şikayet süresi bulunmaktadır.

Nitelikli Cinsel İstismar Suçu

Cinsel istismar eyleminin vücuda organ veya sair cisim sokularak gerçekleştirilmesi halinde işlenmesidir. Suçun yaptırımı on altı yıldan aşağı olmamak üzeredir. Ancak mağdur on iki yaşını tamamlamamış ise mağdura verilecek olan ceza on sekiz yıldan az olmayacaktır.

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu ve Cezası

Reşit olmayanla cinsel ilişki suçu, Türk Ceza Kanunu’nun 104. maddesinde yer almaktadır. On beş yaşını tamamlamış, on sekiz yaşını tamamlamamış olan çocukla cebir, hile, tehdit olmaksızın cinsel ilişki yaşayan kişi reşit olmayanla cinsel ilişki suçu işlemiş olacaktır. Suçun yaptırımı iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası olarak öngörülmüştür.

Suçun faili, herkes olabilmektedir ancak mağdur on beş yaşını tamamlamış, on sekiz yaşını tamamlamamış çocuk olmalıdır. Suçun temel halinde şikayet aranmaktadır. Suçun takibi, şikayete bağlı olup şikayet hakkı suçun işlendiği tarihten itibaren 6 aydır.

Reşit olmayanla cinsel ilişki suçunun nitelikli hali de ilgili maddenin diğer fıkralarında düzenlenmiştir. Suçun nitelikli halinde daha ağır yaptırım öngörülmüştür. Türk Ceza Kanunu’nun 104. maddesinin ikinci fıkrasında düzenlenen nitelikli halinde mağdura evlenme yasağı bulanan kişi tarafından suçun işlenmesi halinde daha ağır bir yaptırım öngörülmüştür. Fail hakkında on yıldan on beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacaktır.

Diğer nitelikli hali ise Türk Ceza Kanunu’nun 104. maddesinin 3. fıkrasında düzenlenmiştir. Evlat edineceği çocuğun evlat edinmesinden önce bakımını üstlendiği veya koruyucu aile ilişkisi çerçevesinde gözetim ve bakımı yükümlülüğü bulunan kişi tarafından işlenmesidir. Suçun yaptırımı on yıldan on beş yıla kadar hapis cezasıdır.

Cinsel Taciz Suçu ve Cezası

Cinsel taciz suçu, Türk Ceza Kanunu’nun 105. maddesinde yer almaktadır. Failin cinsel arzularını tatmin etmek amacıyla bedensel temasta bulunmadan eylemde bulunmasıdır. Cinsel dokunulmazlığa karşı suçların hepsinde fail, cinsel amaçlı eylemde bulunmaktadır; ancak cinsel taciz suçu, diğer suçlardan bedensel temas bulunmadığından ayrılmaktadır. Cinsel taciz suçu, kişinin bedensel temas bulundurmadan cinsel amaçla hareket etmesidir. Örnek vermek gerekirse, yoldan geçen birisine laf atmak, telefonla mesaj atarak tanışmak istemek gibi durumlar olabilir.

Cinsel taciz suçunun temel halinin cezası, üç aydan iki yıla kadar hapis cezası veya adli para cezasıdır. Cinsel taciz suçunun temel hali, şikayete tabidir. Fiilin ve failin öğrenilmesinden itibaren mağdur 6 ay içerisinde şikayet hakkını kullanmalıdır.

Cinsel taciz suçunun çocuğa karşı işlenmesi halinde ise yaptırım altı aydan üç yıla kadar hapis cezasıdır.

Cinsel taciz suçunun daha kolay işlenmesi, suçu işleyen kişinin mesleğine göre nitelikli haller Türk Ceza Kanunu’nun 105. maddesinin ikinci fıkrasında düzenlenmiştir. Cinsel taciz suçunun nitelikli halinin işlenmesi halinde failin cezası yarı oranında artırılacaktır.

Cinsel Suçların Diğer Suçlarla Birlikte İşlenmesi

Cinsel suçlar, tecavüz, cinsel taciz pek çok kez kişiyi hürriyetinden alıkoyma suçu ile birlikte işlenmektedir. Bu durumda oluşan diğer suçlar için de TCK’da belirtilen ilgili maddelere göre ayrıca ceza verilmektedir.

Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlarda Görevli Mahkeme

Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlarda görevli mahkeme asliye ceza mahkemeleridir. Nitelikli hallerde ise ağır ceza mahkemesi görevli olacaktır.

Ekin Hukuk Bürosu olarak; suçun mağduru veya faili olmanız halinde sürecin takibini gerçekleştirebiliriz. Ceza hukuku alanında uzman avukat kadromuzla görüşmek için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 

Av. Ahmet EKİN & Şevval Asude DOĞAN

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu