Medeni Usul Hukuku

Davanın İşlemden Kaldırılması ve Açılmamış Sayılması

Davanın işlemden kaldırılması, kanuni nedenlerin gerçekleşmesi halinde ilgilisi tarafından yenileme talebinde bulunuluncaya kadar hakim derdest davaya bakmamasıdır.

Dosyayı İşlemden Kaldırmayı Gerektiren Haller Nelerdir?

Dosyayı işlemden kaldırmayı gerektiren durumlar:

 • Tarafların duruşmaya gelmemesi,
 • Tarafların davayı takip etmemesi,
 • Duruma günü belirlenmesi için başvuruda bulunmama,
 • Eksik harçların tamamlanmaması.

Taraflar usulüne uygun şekilde duruşmaya davet edilmiş olmalarına rağmen duruşmaya gelmezse dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verilir.

Usulüne uygun şekilde duruşma davet edilen taraflardan yalnızca bir duruşmaya gelirse gelen tarafın talebi üzerine yargılamaya gelmeyen tarafın yokluğunda devam edilir ya da dosya işlemden kaldırılır. Geçerli bir mazereti bulunmadığı takdirde duruşmaya katılmayan taraf yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemez.

Taraflar duruşmaya katılıp davayı takip etmeyeceklerini bildirirlerse dosya işlemden kaldırılır.

Duruşma gününün belirlenmesi için tarafların başvurması gereken hallerde duruma günü tespit edilmemişse son işlem tarihinden itibaren bir ay sonra dosya işlemden kaldırılır.

Harçlar ödenmediği takdirde sonraki işlemler yapılamaz ve dosya işlemden kaldırılır. İşlemden kaldırıldığı tarihten başlayarak üç ay içinde yenilenmeyen davalar, sürenin dolduğu gün itibarıyla açılmamış sayılır ve mahkemece kendiliğinden karar verilerek kayıt kapatılır.

Dosyanın İşlemden Kaldırılmasının Sonuçları Nelerdir?

Dosyanın işlemden kaldırılmasını gerektiren durumların varlığını tespit eden mahkeme dava yenileninceye kadar dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verir.

Dosyanın işlemden kaldırılması kararı ile dava üç ay daha derdest kalmaya devam eder. Bu üç ay içinde dava tarafların talebi üzerine yenilenebilir ve yeniden görülmeye başlar.

Dosyanın işlemden kaldırılmasından itibaren bir ay içinde yenileme talebinde bulunulursa yenileme talep eden tarafın tekrar harç yatırması gerekmez. Bir ay geçtikten sonra yenileme talebinde bulunulursa yenileme talep eden taraftan tekrar harç alınır. Yenilenen dava eski davanın devamı sayılır.

Dava dosyası işlemden kaldırıldıktan sonra bir ay içinde yenilenmediği takdirde ihtiyati haciz kendiliğinden hükümsüz kalır.

Bir dava en fazla iki kez yenilenebilir. Üçüncü kez takipsiz bırakılan dava açılmamış sayılır.

İşlemden kaldırıldığı tarihten itibaren üç ay içinde yenilenmeyen davalar sürenin dolmasıyla açılmamış sayılır ve mahkemece re’sen karar verilerek kayıt kapatılır.

Dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verilemeyecek durumlar:

 • Kadastro mahkemelerinde dosya işlemden kaldırılamaz.
 • İhalenin feshi dosyaları işlemden kaldırılamaz.
 • Duruşmadan önce veya duruşma aralarında davadan feragat edilmesi halinde mahkemenin ilk oturumda taraflar gelmese bile feragat talebini karara bağlaması gerekir. Taraflar gelmediği için dosya işlemden kaldırılmaz.

Davanın Açılmamış Sayılması Ne Demektir?

Davanın açılmasıyla doğan hukuksal sonuçların ortadan kaldırılmasına davanın açılmamış sayılması denir.

Davanın açılmamış sayılması feragat ve geri almadan farklıdır. Burada tarafların herhangi bir rolü yoktur.

Davanın Açılmamış Sayılacağı Haller Nelerdir?

Davanın açılmamış sayılmasını gerektiren haller:

 • Görevsizlik ve yetkisizlik kararının gereğinin yerine getirilmemesi,
 • Temsil veya izin belgelerinin süresi içinde verilmemesi,
 • Vekaletnamenin süresi içinde verilmemesi,
 • Dava dilekçesindeki eksikliğin giderilmemesi,
 • Davanın süresinde yenilenmemesi veya yenilendikten sonra takipsiz bırakılması,
 • Davanın geri alınması.

Davanın Açılmamış Sayılmasının Sonuçları Nelerdir?

Davanın açılmamış sayılmasıyla davanın açılması ile doğan bütün sonuçlar ortadan kalkar.

Davanın açılmamış sayılmasına ilişkin kararlar kesin hüküm oluşturmaz. Süresi içinde yeni bir dava açılabilir.

Davanın açılmamış sayılmasına mahkeme re’sen karar verir. Tarafların talebine gerek yoktur. Davanın açılmamış sayılmasına karar verilmesi usule ilişkin bir son karardır.

Davanın açılmamış sayılması halinde yargılama giderleri davacı tarafa yüklenir. Bu durumda davacıdan maktu karar harcı alınır. Davalı kendisini vekil ile temsil ettirmişse davalı yararına vekalet ücretine hükmedilir.

Davanın açılmamış sayılması ile davaya ilişkin kayıt kapatılır. Bu karara karşı genel hükümler çerçevesinde kanun yoluna başvurulabilir.

Stj. Av. Atike KARAMAN & Av. Ahmet EKİN 

İlgili Makaleler

5 Yorum

 1. Merhabalar, 1988 yılında çalıştığım iş veren sgk başlatmış ama prim yatırmamış. 2017 de 1 günlük dahi olsun prim için dava açtım. 2023 mart ayında dava saatini kaçırdığım için dosyam işlemden kaldırılmış.
  Bu davayı kaybetmiş mi oluyorum ve karşı tarafın avukat ücretini ödemem gerekiyor mu?
  İlginize teşekkür ederim.

  1. Merhaba,
   Dosyanın yeniden işleme alınması için başvuru yapmanız gerekmektedir. Bu haliyle herhangi bir karşı vekalet ücreti ödeme yükümlülüğünüz de bulunmamaktadır. Dilerseniz dosyanızın takibini sağlayabiliriz. Hukuki danışma hizmetimizden faydalanmak istemeniz halinde ekin@ekinhukuk.com.tr mail adresinden veya 0532 399 3546 numaralı telefondan bizimle iletişime geçebilirsiniz.

   1. İyi günler hocam hakkımda 2013 yılında verilmis bir kamu davasının ertelenmesi kararı var aradan 10 yıl geçti ve çocuk olduğum için 3 yıllık bir ertelemeydi. Ve şuan başlamış bir güvenlik soruşturmam var hocam bu noktada sorum şu; bu 3 yıllık süreçte ve sonrasında adlı bir olayım olmadı hakkımda verilmiş erteleme kararı kendiliğinden kapanmış mi yoksa kapatmak için yapmam gereken bir şey var mı hukuki olarak

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu