Medeni Usul Hukuku

Davaların Birleştirilmesi ve Ayrılması

Davaların birleştirilmesi ayrı ayrı açılmış olan ve farklı esas sayıları üzerinden yürütülen davaların tek bir esas üzerinden yürütülmesini ifade eder.

Davaların birleştirilmesi yargılamanın daha sağlıklı yürütülmesini amaçlar. Aynı zamanda usul ekonomisi ilkesinin de yansımasıdır.

Bağlantı Neyi İfade Eder?

Davaların aynı veya birbirine benzer sebeplerden doğması ya da biri hakkında verilecek hükmün diğerini etkileyecek nitelikte bulunması durumunda, bağlantı var sayılır.

Davaların birleştirilmesi mahkemelerin takdirinde olup zorunlu değildir. Ancak bazı davaların birleştirilmesi zorunludur. Yargıtay’a göre aynı parsele yönelik açılan kadastro davalarının birleştirilmesi gerekmektedir.

Davaların Birleştirilmesinde Usul Nedir?

Aynı yargı çevresi içinde yer alan, aynı düzey ve aynı mahkemede görüle davalar aralarında bağlantı varsa birleştirilebilir.

Davaların birleştirilmesi şartlar sağlanıyorsa talep üzerine ya da re’sen yapılabilir.

Davaların birleştirilmesine her aşamada karar verilebilir.

Aynı yargı çevresinde yer alan aynı düzey ve sıfattaki hukuk mahkemelerinde açılmış davalar, aralarında bağlantı bulunması durumunda, davanın her aşamasında, talep üzerine veya kendiliğinden ilk davanın açıldığı mahkemede birleştirilebilir. Birleştirme kararı, ikinci davanın açıldığı mahkemece verilir ve bu karar, diğer mahkemeyi bağlar.

Birleştirme kararı derhal ilk davanın açıldığı mahkemeye bildirilir.

Aynı yargı çevresinde yer alan aynı düzey ve sıfattaki hukuk mahkemelerinde görülmekte olan davalar yönünden verilen birleştirme ve ayırma hususundaki ilk derece mahkemesi kararlarına karşı istinaf yoluna; bölge adliye mahkemesi kararları hakkında ise temyiz yoluna, ancak hükümle birlikte gidilebilir. Bu husus tek başına, bölge adliye mahkemesinde hükmün kaldırılarak esastan incelenme; Yargıtay’da ise bozma sebebi teşkil etmez.

Farklı yargı çevrelerinde yer almalarına rağmen aynı düzey ve sıfattaki hukuk mahkemelerinde açılmış olan davalar da bağlantı nedeniyle birleştirilebilir. Bu davaların birleştirilmesi her zaman talep edilebilir.

Farklı yargı çevrelerinde görülen davalar taraflardan birinin talebi olmadıkça mahkeme tarafından re’sen birleştirilemez. Birleştirme ikinci davanın açıldığı mahkemeden istenebilir. Birinci davanın açıldığı mahkeme, talebin kabulü ile davaların birleştirilmesine ilişkin kararın kesinleşmesinden itibaren, bununla bağlıdır.

Davaların Birleştirilmesinin Sonuçları Nedir?

Davaların birleştirilmesinde birleşen dava sayısı kadar dava vardır.

Birleşen davalarda tahkikat aşaması ortak yürütülür ancak her bir dava için ayrı değerlendirme yapılarak ayrı ayrı hüküm kurulur. Birleşen davalar birbirinden bağımsızdır. Harç, vekalet ücreti ve yargılama giderleri her dava için ayrı hesaplanır.

Birleştirme kararı taraflar arsındaki uyuşmazlığın esastan çözümünde etkili değildir.

Davaların Birleştirilmesi ve Ayrılması

Davaların Ayrılması Nedir?

Davaların ayrılması, tahkikat aşamasında tek bir esas üzerinden görülen davaların yeni esas alarak ayrı ayrı görülmelerini ifade eder.

Mahkeme yarılamanın her aşamasında talep üzerine ya da re’sen yargılamanın daha iyi bir şekilde yürütülmesini sağlamak için davaların ayrılmasına karar verebilir. Birlikte açılan davaların arasında bağlantı bulunmuyorsa ayrılmalarına karar verilebilir.

Davaların ayrılması kural olarak mahkemenin takdirindedir. Ancak bazı hallerde davaların ayrılmasına karar verilemez. Örneğin davacı ile davalı arasında zorunlu dava arkadaşlığı var ise ayırma kararı verilemez. Davaların ayrılabilmesi için ortada en az iki davanın bulunması gerekmektedir. Bazı durumlarda ise ayırma kararının verilmesi zorunludur.

Davaların Ayrılmasında Usul Nedir?

Şartların sağlanması halinde mahkemece re’sen ya da talep üzerine ayırma kararı verilebilir. Taraflar davaların ayrılması için yazılı talepte bulunabilecekleri gibi duruşma sırasında sözlü olarak da talep edebilirler.

Davanın her aşamasında ayırma kararı verilebilir.

Ayrılan davalar için daha önce tek karar ve ilam harcı alınmışsa her bir dava için ayrı harç alınır; daha önce alınan harç ayrılan davaları da kapsıyorsa yeniden harç alınmaz. Ayrılma sonrası yeni esas alan her dava için başvurma harcı alınır.

Davaların Ayrılmasının Sonuçları Nelerdir?

Davaların ayrılması uyuşmazlığın esasını etkilemez.

Ayırma ve ayrıma talebinin reddi kararları nihai karar değildir. Aynı yargı çevresinde yer alan aynı düzey ve sıfattaki hukuk mahkemelerinde görülmekte olan davalar yönünden verilen birleştirme ve ayırma hususundaki ilk derece mahkemesi kararlarına karşı istinaf yoluna; bölge adliye mahkemesi kararları hakkında ise temyiz yoluna, ancak hükümle birlikte gidilebilir. Şu kadar ki, bu husus tek başına, bölge adliye mahkemesinde hükmün kaldırılarak esastan incelenme; Yargıtay’da ise bozma sebebi teşkil etmez.

Stj. Av. Atike KARAMAN & Av. Ahmet EKİN

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu