İcra ve İflas Hukuku

İflasın Kapanması ve İflas Yasaklarından Kurtulma Yolları

İflasın Kapanması Ve İflas Yasaklılıklarından Kurtulma Yollarından bahsedecek olursak;

İflasın  Kapanması

İflas tasfiyesinin sona ermesiyle birlikte iflas da kendiliğinden son bulmaz. Bunun için ticaret mahkemesinin iflasın kapanması kararı vermesi gerekmektedir. (İİK m.254)

İFLASIN KAPANMASl

 Nihai rapor ve kapanma kararı :

 Madde 254 – Paralar dağıtıldıktan sonra idare iflasa hükmeden mahkemeye son bir rapor verir. Mahkeme iflasın idaresinde hata ve noksan görürse icra mahkemesine bundan haber verir. Mahkeme, tasfiyenin bittiğini anladıktan sonra kapanma kararı verir.

İflasın kapanmasının sonuçları şu şekildedir:

 • İflasın kapanmasıyla birlikte borçlunun müflis sıfatı kalkmaz. Müflis sıfatının kalkması için itibarın yerine getirilmesi gerekir.
 • Müflise karşı bireysel icra takibi yapılabilir.
 • İflas idaresinin görevi kural olarak sona erer.
 • İflas kapandıktan sonra masaya yeni mal yazılmaz.
 • İflas kapanması kararına karşı 10 gün içinde temyiz yoluna gidilebilir.

İflas Yasaklarından Kurtulma Yolları

İflasın Kaldırılması:

İflasın kaldırılması yolunda iflas tasfiyesi henüz bitmemiştir. İflas tasfiyesi devam ederken müflis hakkındaki iflas kararının ticaret mahkemesince verilmemiş sayılması, hukuksal sonuçlarının silinmesidir.

Koşulları:

Süre:

En erken alacaklıların isimlerini iflas masasına yazdırmaları için verilen bir aylık sürenin sonunda(İİK m.219/f.2) , en geç ise iflas kapanıncaya kadar istenebilir.(İİK m.182/f.2)

Neden:

Aşağıda belirtilen nedenlerin olması gerekmektedir

 1. Bütün alacaklıların istemlerini geri almış olması
 2. Bütün alacakların itva etmiş olması
 3. Konkordatonun onaylanmış olması
İstem:

İflasın kaldırılmasına istem üzerine karar verilmektedir. Ticaret Mahkemesi re’sen bu kararı veremez.

Sonuçları:

İflas kaldırılması kararının kaldırılmasının sonuçları;

 • İflasın kaldırılması kararının kesinleşmesiyle birlikte iflasın açılmasıyla ortaya çıkan tüm sonuçlar ortadan kalkar.
 • Borçlunun müflis sıfatı ortadan kalkar.
 • İflas idaresinin görevi son bulur.
 • İflas tasfiyesi sırasında yapılmış işlemler geçerliliğini korur. Masa mallarının satış bedeli alacaklıya değil borçluya geri verilir.
 • Borçlu iflastan önce derdest olan ve taraf olduğu davalara devam edebilir.

İflasın Kapanması ve İflas Yasaklarından Kurtulma Yolları

İtibarın Yerine Getirilmesi (İadesi):

İflasın kaldırılması kararından sonra müflis borçlunun sıfatından kurtulabilmesi için bu yola başvurması gerekmektedir.

Koşulları:

Genel Koşulları
İtfa:

Adi, taksiratli ve dolanlı iflasta itibarın yerine getirilebilmesi için müflisin bütün iflas alacaklılarının alacağını ifa etmiş olması gerekmektedir. İtfanın ayrıca makbuz vb. belgelerle ispat edilmesi gerekmektedir.

İstem:

Müflisin itibarının yerine gelmesi istem üzerine olmaktadır. Eğer borçlu vefat etmişse mirasçıları bunu talep edebilir.

Özel Koşulları

Adi iflasta borçların hepsinin ödenmesi yeterliyken taksiratlı ve dolanlı iflasta bazı özel koşullar aranmaktadır.

Taksiratlı iflasta, borçların ödenmesinin yanı sıra müflisin cezasını tamamen çekmesi veya cezanın af gibi yasal bir nedenle düşmüş olması gerekmektedir.

Dolanlı İflasta, borçların ödenmesinin yanı sıra müflisin cezasını tamamen çekmesi veya cezanın af gibi yasal bir nedenle düşmüş olması, kişisel hakları ödemiş olması, pişman olduğunu gösteren iyi halin saptanmış olması ve eski

TCK’ya göre 122 ve 123 deki yasak haklarının geri verilmesini isteme süresi koşulunu sağlıyor olması gerekmektedir.

Sonuçları:

Adi ve taksiratlı iflasta müflis sıfatının kaldırılmasına Ticaret Mahkemesi karar veriyorken, Dolanlı iflasta borçlunun yerleşim yerinin bulunduğu yerdeki Ağır Ceza Mahkemesi karar vermektedir.

Av.Ahmet EKİN & Stj. Av. Mervenur ÖZKAN

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu