İdare Hukuku

Kalkınma Ajansları ve Yüksek Askeri Şura

Kalkınma ajansları, 2006 yılında kurulmuştur. Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanuna tabidir. 

Kalkınma ajanslarının temel kurulma amacı; kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, Cumhurbaşkanı tarafından belirlenmiş olan politikalara uyumlu şekilde bölgesel geliştirmeyi hızlandırmak, gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölgeler arası ile bölge içi gelişmişlik farkını azaltmaktır.

Kalkınma ajanslarının görevlerini yerine getirmek amacıyla gereken bilgileri gereken kurum ve kuruluşlardan isteyebilme yetkisi mevcuttur. 

Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu

Kalkınma ajansları, Cumhurbaşkanı kararı ile kurulmaktadır. Ajans merkezinin yer alacağı ilin Cumhurbaşkanına bildirilmesi gerekmektedir. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı gerekli gördüğü takdirde kamu ajanslarını kapatabilme yetkisine sahiptir. 

Kalkınma ajansları, tüzel kişiliğe sahiptir. CBK ile düzenlenmeyen hususlarda özel hukuk hükümlerine tabi tutulur.

Kalkınma Ajanslarının Yapısı

Kalkınma Ajanslarının Yapısı

Kalkınma ajansları yapı itibariyle 4 birimden meydana gelir. Bu birimler kalkınma kurulu, yönetim kurulu, genel sekreterlik ve yatırım destek ofisleridir. En fazla 50 üyeden meydana gelir. Karar organı yönetim kurulu, icra organı ise genel sekreterliktir.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı kalkınma ajanslarının ulusal düzeyde koordinasyonunu sağlar.

Kalkınma ajansları kamu kurumu statüsü taşırlar. Söz konusu bu statü herhangi bir mevzuatta düzenlenmemiş olup, anayasa mahkemesi kararı doğrultusunda belirlenmiştir.

Kalkınma Ajanslarının Görev ve Yetkileri Nelerdir?

Kalkınma ajanslarının görev ve yetkileri aşağıdaki gibidir:

  • Ajanslarının yerel yönetimlerinin planlama çalışmalarına teknik anlamda destek sağlamak,
  • Bölge plan ve programlarına uygun şekilde bölgenin yerel ve kırsal kalkınma ile alakalı kapasitesinin geliştirilmesini sağlamak,
  • Bölgesel gelişme hedeflerini gerçekleştirmek amacıyla kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini kuvvetlendirmek,
  • Fon kullandırmak,
  • Yatırımcıların koordinasyonunu sağlamak,

Kalkınma Ajansları Üzerindeki Denetim

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının kalkınma ajansları üzerinde inceleme, teftiş, denetim ve soruşturma yapabilme yetkisi mevcuttur.

Kalkınma ajansları, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Devlet İhale Kanunu ve Kamu İhale Kanunu’na tabi tutulmaz; Sayıştay denetimine tabidir.

Yüksek Askeri Şura

Yüksek Askeri Şura

Yüksek askeri şura yalnızca barış zamanında görev yapar. Ayrıca görev yeri Ankara’ dır.

Yüksek Askeri Şuranın Görevleri

Yüksek askeri şuranın görevleri aşağıdaki gibidir:

  • Silahlı kuvvetlerin ana program ve hedefleri ile alakalı görüş beyan etmek.
  • Genelkurmay başkanı tarafından hazırlanan askeri stratejik konseptin tespit edilmesi hususunda görüş bildirmek
  • Silahlı kuvvetlerle alakalı olan önemli mevzuat taslaklarını inceleyerek görüş bildirmek
  • Cumhurbaşkanının gerekli gördüğü durumlarda silahlı kuvvetler ile ilgili diğer konular ile alakalı görüş beyan etmek

Yüksek Askeri Şuranın Başkan ve Üyeleri

Yüksek askeri şuranın üyeleri Cumhurbaşkanı yardımcıları, adalet bakanı, dışişleri bakanı, içişleri bakanı, hazine ve maliye bakanı, milli eğitim bakanı, milli savunma bakanı, genelkurmay başkanı ve kuvvet komutanıdır. Yüksek askeri şuranın başkanı ise Cumhurbaşkanı yardımcısıdır. Ancak Cumhurbaşkanının gerekli gördüğü durumlarda yüksek askeri şuranın toplantılarına katılmak suretiyle başkanlık etme hakkı da mevcuttur.

Yüksek Askeri Şura Toplantıları

Yüksek askeri şura toplantıları, cumhurbaşkanı yardımcısının çağırısı ile beraber yılda en az 1 kez yapılır. Gereken durumlarda Cumhurbaşkanı yüksek askeri şurayı bizzat kendisi de toplayabilir. Tüm üyelerin katılımı zorunludur.

Yüksek Askeri Şura Kararları

Yüksek askeri şura kararları katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Açık oylama sistemi benimsenmiştir. Yüksek askeri şura kararları cumhurbaşkanı tarafından onaylanır. 

Yüksek askeri şura toplantılarının gizli yapılması esastır. Görüşmeler ve alınan kararlar açıklanmasına izin verilen kararlar dışında hiçbir şekilde yayınlanamaz. 

Yüksek Askeri Şura Sekretaryası

Yüksek askeri şuranın sekretarya hizmetini yürütecek kişileri cumhurbaşkanı belirler. 

Duygu Maide KARATAŞ & Av. Ahmet EKİN

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu