Medeni Usul Hukuku

Davaların Açılması

Dava Nasıl Açılır?

Hukukumuzda davalar bir dilekçe ile açılır. Davalı sayısının bir fazlası kadar dilekçenin mahkemeye verilmesi gerekmektedir.

Dava açılışı fiziksel olarak yapılabileceği gibi UYAP sistemi üzerinden de yapılabilir.

UYAP sisteminde dava açılma anı dilekçenin sisteme kaydedildiği andır.

Dava, dava dilekçesinin HMK yönetmeliğine göre kayıt altına alındığı tarihte açılmış sayılır. Davanın açılması üzerine hakim re’sen tensip tutanağı düzenler ve gerekli işlemleri taraflara bildirir.

Tensip tutanağında bulunanlar:

 • Davanın türü,
 • Yargılama usulü,
 • Cevap ve cevaba cevap dilekçelerinin karşılıklı tebliğ ettirilmesi kararı,
 • Tarafların ellerinde bulunan delilleri sunmaları için karar,
 • Dilekçelerin teatisi aşamasından sonra ön inceleme yapılacağı,
 • Hakime göre gerekli olan diğer kararlar.

Dava Nasıl Açılır

Dava Açılmasının Sonuçları Nelerdir?

Maddi hukuk açısından sonuçlar:

 • Dava açılışıyla zamanaşımı kesilir.
 • Hak düşürücü süreler korunur.
 • Bazı kişilik hakları malvarlığı haklarına dönüşür.
 • Davalı daha önce temerrüde düşmemişse dava açılması ile temerrüde düşer.
 • Dava dilekçesinin tebliği ile iyiniyet ortadan kalkar.

Usul hukuku açısından sonuçlar:

 • Davanın açılması ile mahkeme davaya bakmak ve karara bağlamak zorundadır.
 • Dava şartları davanın açıldığı tarihe göre belirlenir.
 • Usulüne uygun açılan dava derdest hale gelir.
 • Davanın haklılığı davanın açıldığı tarihe göre belirlenir.
 • Dava açıldıktan sonra davalı tarafın açık rızası olmadıkça dava geri alınamaz.

Davanın geri alınabilmesi için davalının açık rızası ile hüküm kesinleşinceye kadar geri alınabilir.

Davadan feragat ve geri alma birbirinden farklıdır. Davanın geri alınmasında kesin hüküm oluşmadığından yeniden dava açılabilir. Ancak davadan feragat halinde kesin hüküm oluşur ve davacı yeniden dava açamaz.

 

Stj. Av. Atike KARAMAN & Av. Ahmet EKİN

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu