Medeni Usul Hukuku

Delil Tespiti Nedir?

Delil tespiti, ileride açılacak bir davada kullanılacak olan ya da görülmekte olan bir davaya henüz sunulmamış olan delillerin kaybolmasının veya ispat gücünün azalmasını önlemek maksadıyla delillerin güvence altına alınmasını sağlayan geçici hukuki korumadır.

Delil Tespitinin Şarları Nelerdir?

Delil tespitinin şartları:

  • Talepte bulunan kişinin açılmış veya açılacak davada taraf olması,
  • Talebin açılmış veya açılacak dava ile ilgili olması,
  • Talep konusu delilin incelenme sırasının henüz gelmemiş olması,
  • Talepte bulunanın hukuki yararının olması.

Delil Tespitinde Usul Nasıldır?

Delillerin tespiti dilekçe ile mahkemeden istenir. Dilekçede tespiti istenen vakıa, tanıklara veya bilirkişilere sorulması istenen sorular, delillerin kaybolacağı veya gösterilmesinde zorlukla karşılaşılacağı kuşkusunu uyandıran sebepler ile aleyhine delil tespiti istenen kişinin ad, soyad ve adresi yer alır. Tespit talebinde bulunan, durum ve koşulların imkân vermemesi nedeniyle, aleyhine tespit yapılacak kişiyi gösteremiyorsa talebi geçerli sayılır.

Mahkeme tarafından belirlenen giderler ödenmediği takdirde sonraki aşamaya geçilmez. Avamsın ödenmemesi ile talepten vazgeçilmiş olunmaz. Eksiklik tamamlanırsa aynı konuda delil tespiti istenebilir.

Delil tespitinde maktu başvurma harcı ve karar harcı alınır.

Delil tespiti henüz açılmamış bir dava hakkında isteniyorsa esas hakkındaki davaya bakacak mahkemeden veya üzerinde keşif yahut bilirkişi incelemesi yapılacak olan şeyin bulunduğu veya tanık olarak dinlenilecek kişinin oturduğu yer sulh mahkemesinden istenir.

Talep sahibinin haklarının korunması bakımından zorunluluk bulunan hâllerde, karşı tarafa tebligat yapılmaksızın da delil tespiti yapılabilir. Tespitin yapılmasından sonra, tespit dilekçesi, tespit kararı, tespit tutanağı ve varsa bilirkişi raporunun bir örneği mahkemece kendiliğinden diğer tarafa tebliğ olunur. Karşı taraf tebliğden itibaren bir hafta içinde delil tespiti kararına itiraz edebilir.

Delil Tespitine Yönelik Yapılabilecekler Nelerdir?

Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na göre delil tespiti için keşif yapılabilir, bilirkişi incelemesi yaptırılabilir ya da tanık ifadeleri alınabilir.

Tespit yapıldıktan sonra tespit tutanağı ve varsa bilirkişi raporunun bir örneği taraflara tebliğ olunur.

Delil Tespitinin Niteliği Nedir?

Delil tespiti geçici hukuki korumadır ve delil tespiti dosyası da asıl dosyanın eki sayılır.

Stj. Av. Atike KARAMAN & Av. Ahmet EKİN

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu