Eşya Hukuku

Eşya Çeşitleri

Eşya Çeşitleri Nelerdir?

Eşya çeşitleri, eşya hukukunda farklı başlıklara ayrılmaktadır. Bunlar:

Taşınır – Taşınmaz Eşya

Aslî niteliklerinde herhangi bir değişiklik veya bozulma olmaksızın bir yerden başka bir yere götürülebilen eşya taşınır, götürülemeyen ise taşınmaz olarak nitelendirilir.

Misli-Misli Olmayan Eşya

Benzerlerinden sayma, tartma ve ölçme gibi kriterlere göre ayrılabilen, bu bağlamda da yeryüzünde aynısından birden fazla olan eşyaya misli eşya denir. Ferden belirlenen ve yeryüzünde tek bir adet bulunan eşyaya ise misli olmayan eşya denir.

Misli olan ve misli olmayan eşya ayrımı özellikle Borçlar Hukukunda parça borcu-cins borcu ayrımında önem arz eder. Kural olarak, misli eşya cins borcunun, misli olmayan eşya ise parça borcunun konusunu oluşturur. Ancak bu durum mutlak değildir.

Tüketime Tâbi-Tüketime Tâbi Olmayan Eşya

Bir defa kullanılmakla tüketilen eşyaya tüketime tâbi, uzun süre kullanılabilen eşyaya ise tüketime tâbi olmayan denir.

Bölünebilen – Bölünemeyen Eşya

Değerinde önemli bir azalma olmaksızın, aynı nitelikte birden çok bağımsız şeye ayrılabilenlere bölünebilen eşya; bölünmekle değerinden kaybeden veya tamamen telef olanlara ise bölünemeyen eşya denir.

Bölünebilen - Bölünemeyen Eşya

Sahipli – Sahipsiz Eşya

Üzerinde fiilen bir mülkiyet bulunan eşya sahipli, henüz hiç kimsenin mülkiyetine girmemiş veya üzerindeki mülkiyet hakkı terk edilmiş eşya ise sahipsizdir.

Alışverişe Konu Olabilen – Olamayan Eşya

Hukukun, ticaretini yasakladığı eşya alışverişe konu olamayan, ticareti serbest eşya ise alışverişe konu olabilen eşya olarak nitelendirilir.

Örneğin, kamu malları ve uyuşturucu madde alışverişe konu olamayan eşyaya örnek verilebilir.

Basit Eşya – Bileşik Eşya

Yalın, tek başına var olan, ayırt edilemez bir bütünlük arz eden şey basit eşya, birden çok yalın şeyin ayrılmaz bir biçimde birleşmesinden meydana gelen, ancak onu meydana getiren şeylerden ayrı bir varlığı olan şey ise bileşik eşyadır.

Örneğin, hayvanlar basit eşya, bina veya araba ise bileşik eşya olarak tanımlanır.

Eşya Topluluğu

Aralarında bir üst-alt ilişkisi bulunmaksızın, ortak bir amaç için bir araya getirilmiş ve ekonomik bir birlik arz eden bağımsız birden çok şeye eşya topluluğu denir.

Örneğin, kütüphanedeki kitaplar, para koleksiyonu, koyun sürüsü vb.

Asli Şey – Eklenti

Bir arada bulunan şeyler arasında bir üst-alt ilişkisi var, biri asli işleve sahip diğeri buna tâbi kılınmış ise, asli şey ve eklenti söz konusu olur.

Örneğin, ev asli şey, anahtarı ise eklentidir.

Eşya Hukuku; oldukça kapsamlı bir konu olup mülkiyet hakkınıza ilişkin herhangi bir hukuki destek talebinde bulunmanız halinde Ekin Hukuk Bürosu ile iletişim kurarak uzman ve tecrübeli avukatlarımızla görüşme gerçekleştirebilirsiniz. 

Av. Ahmet EKİN & Şevval Asude DOĞAN

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu