Genel

Noter Nedir? Noterlik Ücreti Ne Kadardır?

Noter, noterlik mesleğini icra eden bir profesyoneldir. Noterlik, resmi bir kamu hizmetidir. Noterler, işlemleri belgelendirerek hukuki güvenliği sağlar ve anlaşmazlıkları önlemeye yardımcı olur; ayrıca kanunlar gereği verilen diğer görevleri de yerine getirirler. Her asliye ve münferit sulh mahkemesinin bulunduğu yerde, o mahkemenin yargı çevresindeki noterlik işlerini yürütmek üzere bir noterlik kurulur.

Noterler, bir hukukçu olmalarına rağmen, avukatlardan farklı olarak hizmetlerini temsil etmez veya tartışmalı konularda faaliyet göstermezler.

Noterlik Ücreti Neden Ödenir?

Noterlik Ücreti Neden Ödenir?

Noterlerin yapabilecekleri işler genel olarak kanunda belirtilmiştir. Noter, ilgili kişilerin kimlik, adres ve taleplerini tam olarak belirlemekle yükümlüdür. Bu işlemler sırasında, yasada belirtilen şekilde ücret alınmalıdır.

Ücret tarifesi her yıl mart ayında gerekli değişiklikler yapılarak güncellenmelidir. Sayfa hesapları için alınacak ücretler ise Harçlar Kanunu’na göre hesaplanır. Noterlik ücretlerinin elektronik ortamda, güvenli elektronik imza ile tahsil edilmesi durumunda ise yine Noterlik Ücret Tarifesi’ne göre ücret alınır.

Vekalet Verme Ücreti Ne Kadardır? 2024

Hukuki bir işlemi avukat aracılığıyla temsil ettirmek isteyen ya da işlemin gerçekleştirileceği yerde bulunamayan veya işlemi yapacak durumda olmayan kişilere, ilgili süreci yürütebilmesi için noterden vekalet verme işlemi gerçekleştirilir. Noter tarafından verilen vekaletname ücreti, 2024 yılı için 783,82 TL’dir. Bu ücret aynı zamanda düzenleme ücreti olarak bilinir ve vekaletnamenin noter tarafından hazırlanması için alınır.

Vekaletname ücretini etkileyen faktörler arasında vekaletnamenin türü, kapsamı ve sayfa sayısı bulunmaktadır, çünkü vekaletnamenin kapsamı arttıkça maliyeti de artar.

Noter tarafından alınan vekaletname ücreti, vekaletnamenin hazırlanması, taraflarca okunup imzalanması, sisteme kaydedilmesi ve vekil ile vekil olunan kişiye bir kopyasının verilmesi gibi işlemleri içerir. Bu süreçler noter tarafından yönetilir ve alınan hizmetler için notere ödeme yapılır.

Noter Tasdik Ücreti Ne Kadardır? 2024

Noter tasdik ücreti, bir belgenin doğruluğunun ve geçerliliğinin noter tarafından teyit edilmesi karşılığında alınan ücrettir. Bu ücret, belgenin türüne ve içeriğine göre değişiklik gösterebilir. Noter tasdik ücreti; belgenin incelenmesi, doğrulanması, asıl ile fotokopisinin karşılaştırılması, onaylanması, kaşelenmesi ve sisteme kaydedilmesi gibi işlemleri içerir. Bu işlemlerin ücretlendirilmesi 2024 yılı için aşağıdaki gibidir:

• Sözleşmeler: 175,80 TL + (belgenin bedelinin binde 1’i)

• Vekaletnameler: 783,82 TL

• Tapu ve İpotek Belgesi: 391,91 TL + (belgenin bedelinin binde 1’i)

• Diğer Belgeler: 175,80 TL

Ancak bu bilgiler genel ücret bilgileridir. Belgenin özelliklerine göre, bu ücretlerde değişiklikler olabilir. Bazı durumlarda belge tasdik ücretinden muafiyet sağlanabilir, ancak bu nadir bir durumdur. Noter ücretleri sürekli güncellenmektedir, bu nedenle güncel ve doğru bilgi almak için notere başvurmak önemlidir, böylece mağduriyet yaşanmaz.

Noter İhtarname Ücreti Ne Kadardır? 2024

Hukuki bir ilişkinin başlaması, sonlanması veya devam ederken şartlarının değişmesi durumunda, taraflardan biri muhataba ihtarname çekebilir.

İhtarnamenin içeriği ve muhataba tebliği durumunun daha kolay ispatlanabilmesi için noter aracılığıyla çekilmesi tavsiye edilir. 2024 yılında ihtarname çekmek isteyen bir kişinin ödeyeceği noterlik ücreti ise 1500 TL’dir.

Araç Satış Noter Ücreti Ne Kadardır? 2024

Araç Satış Noter Ücreti Ne Kadardır? 2024

Ticari veya şahsi olması fark etmeksizin, tüm araçların trafik siciline tescil edilmesi zorunludur. Bu nedenle, araç alımı veya devri durumunda noter tarafından tescil edilmelidir. 2024 yılında noter aracılığıyla gerçekleştirilen araç satışları için ücretler sıfır ve ikinci el araçlar için ayrı ayrı belirlenmiştir. İkinci el araç satışı için noter ücreti 1.489,36 TL iken, sıfır araç satışında noter ücreti 1.138 TL’dir. Artık plaka değişikliği de noterde araç satışı sırasında yapılabilmektedir.

2. el araç devri durumunda noter ücreti değişmemekle birlikte, şoförler odasına plaka değişimi için ek bir ödeme yapılması gerekmektedir. Araç satışı sırasında noter ihtarname ücreti de ödenmelidir. Ancak noter ihtarname ücreti aracın yaşına göre değişiklik gösterir. Yeni araçlar için noter ihtarname ücreti daha yüksek olabilir. Ortalama bir ücret belirtmek gerekirse, genellikle 155 TL ile 1.000 TL arasında değişiklik gösterir.

Noterler Hangi Belgeleri Düzenleyebilir?

Noterler aşağıdaki belgeleri düzenleyebilmektedir:

 • Evlenme sözleşmesi,
 • Gayrimenkul satış vaadi sözleşme,
 • Zilyetlik devri sözleşmesi,
 • Miras taksimi G. menkul, hibe vaadi sözleşmesi,
 • Şirket sözleşmesi,
 • Sınırlı kullanım hakkı (irtifak hakkı) vaadi ve ortak mülkün idaresi sözleşmesi,
 • Medeni Kanun’un 748. maddesine müstenit sükna hakkı sözleşmesi,
 • Ömür boyunca gelir (kaydı hayat ile irat) bağlanması sözleşmesi (Borçlar Kanunu 507),
 • Vefat edene kadar bakma sözleşmesi, (Borçlar Kanunu 511),
 • Mülkiyeti muhafaza kaydı ile satış sözleşmesi,
 • Kira sözleşmesi,
 • Menkul mallarda hibe sözleşmesi,
 • Taksim ve ifraz sözleşmesi,
 • Evlat edinme sözleşmesi,
 • Temlik,
 • Taahhütname,
 • Kefaletname,
 • Vasiyetname,
 • Vakıf senedi,
 • Aile vakfı senedi,
 • Tanıma senedi,
 • Muvafakatname,
 • Sulhname,
 • Yediemin senedi,
 • Rehin senedi,
 • Borç senedi,
 • Fesihname,
 • İbraname,
 • Beyanname,
 • Şahadetname,
 • Piyango – Kur’a ve toplantı tutanağı,
 • Emanetleri saklama tutanağı,
 • İfade tutanağı,
 • Tespit tutanağı,
 • Vekâletname,
 • Defter onaylanması,
 • Çevirme,
 • Örnek çıkartma,
 • İmza sirküleri,
 • Protesto işleri,
 • İhbar – ihtarname işleri ve tebliği,
 • Tescil.

Av. Ahmet EKİN & Stj. Av. Kübra DEMİR

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu