Ceza Hukuku Genel Hükümler

Türk Ceza Kanunu İle Getirilen Yenilikler Nelerdir?

Biçimsel Değişiklikler Nelerdir?

 • Kanunun sistematiği değiştirilerek suçlar korunan hukuki değere göre; insanlığa, kişilere, topluma ve devlete karşı suçlar olarak sınıflandırılmıştır.
 • Genel olarak basit bir dile geçiş yapılmıştır.
 • Eklenen 1. madde ile yasanın amaçları; ; kişi hak ve özgürlüklerini, kamu düzen ve güvenliğini, hukuk devletini, kamu sağlığını ve çevreyi, toplum barışını korumak, suç işlenmesini önlemek olarak düzenlenmiştir.
 • Fıkraların numara ile gösterilmesi yöntemi benimsenmiştir.

Ceza Hukukunun Genel Kuramı Hakkında Yapılan Değişiklikler Nelerdir?

Türk Ceza Kanunu İle Getirilen Yenilikler Nelerdir?

 • Yasallık ilkesinin kapsamı genişletilmiştir. Bu kapsamda kıyas yasağı benimsenmiş ve idarenin düzenleyici işlemlerle suç ve ceza oluşturamayacağı ortaya konulmuştur.
 • Yasayı bilmemek mazeret sayılmaz şeklindeki hüküm ceza yasalarını bilmemek mazeret sayılmaz olarak değiştirilmiştir.
 • Tanım maddesi eklenerek; vatandaş, kamu görevlisi, silah vs. tanımlamalara yer verilmiştir.
 • Suçun ne zaman Türkiye’de işlenmiş sayılacağı hakkında belirlemeler yapılmıştır.
 • Yer bakımından uygulama alanı genişletilerek kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölgede bu kapsama alınmıştır.
 • Düşünce suçlularının geri verilemeyeceği esası getirilmiştir.

Suç Hukuku Bakımından Yapılan Değişiklikler Nelerdir?

 • Cürüm ve kabahat ayrımı kaldırılmıştır.
 • Olası kast kavramı benimsenmiştir.
 • Taksirin tanımı yapılmış ve taksir kapsamında herkesin kendi kusuruna göre cezalandırılacağı ortaya konulmuştur.
 • Taksirli hareket sonucu neden olunan netice, münhasıran failin kişisel ve ailevi durumu bakımından, artık bir cezanın hükmedilmesini gereksiz kılacak derecede mağdur olmasına yol açmışsa ceza verilmez; bilinçli taksir halinde verilecek ceza yarıdan altıda bire kadar indirilebilir, düzenlemesine yer verilmiştir.
 • Neticesi sebebiyle ağırlaşmış suçlarda en azından taksir seviyesinde kusur aranmıştır.
 • Hafif tahrik ve ağır tahrik ayrımı kaldırılmıştır.
 • Eksik- tam teşebbüs ayrımı kaldırılmıştır.
 • Teşebbüste doğrudan doğruya icraya başlama kriteri getirilmiştir.
 • Asli iştirak-feri iştirak ayrımı kaldırılarak faillik, azmettirme ve yardım etme hususlarına yer verilmiştir.
 • Zorunlu feri iştirak kavramı kanundan çıkarılmıştır.
 • Kasten öldürme, kasten yaralama, işkence ve yağma suçlarında zincirleme suç hükümlerinin uygulanamayacağı düzenlenmiştir.

Yaptırım Hukuku Bakımından Yapılan Değişiklikler Nelerdir?

 • Yaptırımlar; ceza ve güvenlik tedbirleri olarak kabul edilmiştir.
 • Ağır-hafif hapis ve ağır-hafif para cezası ayrımı kaldırılmıştır.
 • Hak yoksunluklarının mahkum olunan süreyle sınırlı olması esası getirilmiştir.
 • Asli ceza-feri ceza ayrımı kaldırılmıştır.
 • Özel hukuk tüzel kişileri bakımından ceza yaptırımının uygulanamazlığı esası benimsenmiştir.
 • Gün para cezası sistemine geçilmiştir.
 • Erteleme koşullu af kavramının içerisinden çıkarılarak ceza infaz kurumu olarak kabul edilmiştir.
 • Çocuklar ve akıl hastaları hakkında ayrı güvenlik tedbirlerinin uygulanması kabul edilmiştir.
 • Müsaderenin bir güvenlik tedbiri olduğu düzenlemesine yer verilmiştir.
 • Tekerrür cezanın arttırılmasını gerektiren bir sebep olmaktan çıkarılmıştır.
 • Uzlaşma kanun kapsamına girmiştir.
 • Ceza yerine geçen bir güvenlik tedbiri olan adli tevbih kurumu kaldırılmıştır.
 • Suç mağduru çocuklar çeşitli maddelerle özel olarak korunmuştur.

Av. Ahmet EKİN & Stj. Av. Ezgi YÜCEL

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu