Medeni Usul Hukuku

Dava Şartları

Bir davanın esasına girilerek incelenebilmesi için sağlaması gereken şartlara dava şartlar denir.

Dava şartları yerine getirilmediği takdirde davanın esasına girilemez.

Dava Şartlarının Ortak Özellikleri Nelerdir?

Dava şartlarının ortak özellikleri:

 • Davanın her aşamasında re’sen araştırılabilir.
 • Re’sen araştırma ilkesi geçerlidir.
 • Taraflar dava şartlarının eksikliği konusunda anlaşsa bile mahkeme dava şartı eksikse davayı reddetmek zorundadır.
 • Dava şartları dava sonuçlanıncaya kadar bulunmak zorundadır.
 • Dava şartlarında eksiklik varsa dava usulden reddedilir.
 • Dava şartlarındaki eksiklik giderilerek dava yeniden açılabilir.
 • Dava şartları sağlanmadan esas hakkında karar verilmesi mutlak bozma sebebidir.

Dava Şartları Nelerdir?

Mahkemeye ilişkin dava şartları:

 • Yargı hakkı,
 • Yargı yolu,
 • Görev,
 • Kesin yetki.

Taraflara ilişkin dava şartları:

 • İki tarafın bulunması,
 • Taraf ehliyeti,
 • Dava ehliyeti,
 • Takip ehliyeti,
 • Kanuni temsilcinin ehliyeti,
 • Davaya vekalet ehliyeti,
 • Gider avansının yatırılması,
 • Teminat yatırılması.

  Dava konusuna ilişkin dava şartları:

 • Hukuki yarar,
 • Derdest bir dava olmaması,
 • Kesin hüküm bulunmaması.

Dava Şartları Nelerdir

Özel Kanunlarda Yer Alan Dava Şartları Nelerdir?

Özel kanunlarda yer alan bazı dava şartları:

 • Terk nedenine dayalı boşanma davasında terk eden eşe ihtar çekilmesi ve iki aylık bekleme süresinin tamamlanması,
 • Tasarrufun iptali davası açılabilmesi için borç ödemeden aciz belgesinin bulunması,
 • Tüketici mahkemesinde dava açabilmek için belli bir miktarın altındaki uyuşmazlıklarda Tüketici Sorunları Hakem Heyetine başvurmak,
 • İşçi veya işveren alacağı ile işe iade davalarında arabulucuya başvurmak.

 

Stj. Av. Atike KARAMAN & Av. Ahmet EKİN

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu