İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İş Hukukunda Ücret

Ücret, genel anlamda, bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve para ile ödenen tutardır.

Ücretin Unsurları Nelerdir?

Ücretin unsurları:

  • Bir işin görülmesi karşılığında ödenmesi
  • Para olarak ödenmesi,
  • İşveren veya üçüncü kişi tarafından ödenmesi.

Ücret Sistemleri Nelerdir?

Zamana Göre Ücret Nedir?

Belirli bir zaman diliminde işin görülmesi karşılığında işçiye ücret ödenmesidir.

Akort Ücret Nedir?

Parça sayısı, büyüklük, uzunluk, ağırlık gibi ölçütlere göre belirlenen ve ödenen ücrettir.

Yüzde Usulü Ücret Nedir?

Genellikle hizmet sektöründe faaliyet gösteren iş yerlerinde uygulanır. Hesap pusulalarına yüzde olarak belirli bir miktar eklenir ve müşteri bunu öder. Toplanan yüzdeler işçiler arasında paylaştırılır. Asgari ücretin altında kalan ücret işveren tarafından tamamlanır.

Götürü Ücret Nedir?

Bu ücret sisteminde yapılması gereken bir iş be iş için belirlenmiş bir ücret vardır.

Komisyon Ücret Nedir?

İşçinin sattığı mal miktarına göre sabit ya da yüzdeli hisse olarak hesaplanan ücrettir.

Kardan Pay Alma Usulü Nedir?

İşçinin verimini artırmak ve işyerine bağlamak amacıyla uygulanan ek ücrettir. İşçi yalnızca kardan pay alır, zarardan pay almaz. Kardan pay alma usulü ek ücret sistemidir, tek başına uygulanamaz.

Primli Ücret Nedir?

İşçinin bireysel ya da grup içinde çaba göstererek yaptığı işin ödüllendirilmesi için uygulanan ek ücrettir.

Ücret Nasıl Ödenir?

İşçiye ücreti Türk parası olarak ödenir. İşçinin onayı ve teamül olması şartıyla ücret banka çeki, posta çeki veya havalesiyle ödenebilir.

İşçi sayısının beş ve daha fazla olduğu işyerlerinde ücretin banka kanalıyla ödenmesi zorunludur.

Ücret taraflarca kararlaştırılan herhangi bir yerde ödenebilir. Ücretin eğlence mekanı, perakende mal satan dükkan veya mağazada, buralarda çalışanlar hariç, ödenmesi yasaktır.

İşçi ücretleri en geç ayda bir defa ödenir. Ücreti mücbir sebep olmadan ödeme gününden itibaren 20 gün geçmesine rağmen ödenmeyen işçi iş görmeden kaçınabilir.

Ücretin Korunması Nedir?

İşçi ücretlerinin ¼’ünden fazlası devredilemez, temlik edilemez ve haczedilemez. İşçinin nafaka ödemesi halinde ¼’lük kısım aşılabilir.

Ücret Kesme Cezası Nedir?

Toplu iş sözleşmesi ya da iş sözleşmesinde gösterilen haller dışında işveren işçiye ücret kesme cezası veremez. İşçi ücretlerinden ceza olarak yapılacak kesintilerin işçiye derhal sebepleriyle beraber bildirilmesi gerekir. İşçi ücretlerinden bu yolda yapılacak kesintiler bir ayda iki gündelikten veya parça başına yahut yapılan iş miktarına göre verilen ücretlerde işçinin iki günlük kazancından fazla olamaz.

Zamanaşımı Süresi Ne Kadardır?

İşçinin ücret alacaklarında zamanaşımı süresi 5 yıldır.

Asgari Ücret Nedir?

Asgari ücret, işçinin ailesiyle birlikte asgari yaşam düzeyinde yaşamasını sağlamaya yeterli olan ve işverence daha düşük miktarda ücret ödenmesini engelleyen ücrettir.

Asgari ücret en geç iki yılda bir belirlenir.

Stj. Av. Atike KARAMAN & Av. Ahmet EKİN

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu