Medeni Usul Hukuku

Tahkikatın Bitmesi ve Hükmün Açıklanması

Tahkikatın bitmesiyle, yargılama sonunda, hakim taraflara son açıklamalarını yapmaları için süre verir ve sonrasında kararını açıklar.

Hüküm Nedir?

Hüküm, mahkemenin yapmış olduğu nihai değerlendirmedir. Hüküm mahkeme tarafından kısa kararın açıklanmasından itibaren bir ay içinde verilir.

Hükmün Unsurları Nelerdir?

Hükmün unsurları şu şekilde sayılabilir:

 • Hükmü veren mahkeme, hakim ve zabıt katibinin adı-soyadı, sicil numarası, imzaları ve mahkemenin görev yaptığı sıfat,
 • Tarafların adı-soyadı, kimlikleri, kimlik bilgileri, TC kimlik numaraları ve varsa kanuni temsilcilerinin kimlik numaraları,
 • Tarafların iddia ve savunmaları,
 • Hükmün gerekçesi,
 • Hüküm sonucu, yargılama giderleri ile iade edilmesi gereken harç ve giderler,
 • Hükmün verildiği tarih,
 • Gerekçeli kararın yazıldığı tarih,
 • Her bir taraf için tanınan haklar ve yüklenen borçlar.

Davaya Son Veren Taraf İşlemleri Nelerdir?

Davaya son veren taraf işlemleri davadan feragat, davayı kabul ve sulhtur.

Davadan Feragat Nedir?

Davacının talep sonucundan bir daha dava açamamak üzere kısmen veya tamamen vazgeçmesine davadan feragat denir.

Davadan feragat yalnızca davacı tarafından yapılabilir.

Davadan feragat davanın geri alınmasından farklıdır. Geri almada dava yeniden açılabilecekken feragatte tekrar dava açılamaz.

Davadan feragat tek taraflı bir irade beyanıdır, karşı tarafın rızası ya dahakimin izni gerekmez.

Davadan feragat kayıt ve şarta bağlanamaz.

Feragat dilekçeyle yapılabileceği gibi duruşma sırasında sözlü olarak tutanağa geçirilmek suretiyle de yapılabilir.

Avukat, vekaletnamesinde özel yetki bulunması halinde davadan feragat edebilir.

Dava açıldıktan sonra hüküm kesinleşene kadar davadan feragat edilebilir.

Feragat kesin hüküm doğurur.

Kural olarak tüm davalardan feragat edilebilir.

Feragat Edilemeyen Davalar Şunlardır:

 • Kadastro davaları,
 • Devlet aleyhine açılan tazminat davaları,
 • Çift taraflı davalar (ortaklığın giderilmesi),
 • İflas davasında iflas kararından sonra.

Davayı Kabul Nedir?

Davayı kabul, davalının talep sonucunu geleceğe etkili olmak üzere kısmen veya tamamen kabul etmesidir.

Davayı kabul tek taraflı bir irade açıklamasıdır. Davayı kabulde karşı tarafın rızası gerekmediği gibi hakimin iznine de gerek yoktur.

Davayı kabul kayıt ve şarta bağlanamaz.

Davayı kabul dilekçe ile yapılabileceği gibi tutanağa geçmek kaydıyla duruşma sırasında sözlü olarak da yapılabilir. Tutanağın imzalanması ile kabul geçerli hale gelir.

Vekaletnamesinde özel yetki bulunan avukat davayı kabul edebilir.

Davanın açılmasından hüküm kesinleşinceye kadar dava kabul edilebilir. Davayı kabul tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebileceği durumlarda davayı sona erdirir.

Davayı kabul kesin hüküm etkisindedir.

Davanın kabul edilmesiyle mahkeme karar verilmesine yer olmadığına karar veriri.

Sulh Nedir?

Sulh, derdest bir davada tarafların uyuşmazlığı kısmen veya tamamen davayı sonlandırmak için mahkeme huzurunda anlaşmalarıdır.

Sulh mahkeme huzurunda yapılır. Sulh sözleşmesinin talep sonucunun tamamını içermemesi de değildir.

Kısmi sulh anlaşması da yapılabilir.

Sulh davanın açılmasından hüküm kesinleşinceye kadar her zaman yapabiliriz.

Avukat özel yetki bulunması halinde sulh anlaşması yapılabilir.

Sulh kesin hüküm teşkil eder ve İcra ve İflas Kanunu’ na göre ilam hükmündedir.

Stj. Av. Atike KARAMAN & Av. Ahmet EKİN

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu