Borçlar Hukuku Özel Hükümler

Mal Değişim (Trampa) Sözleşmesi

Mal değişim (trampa) sözleşmeleri, tarafların karşılıklı olarak iki malı değiştirmek amacıyla bunlar üzerindeki hakkı birbirlerine devretmeyi üstlendikleri sözleşmelerdir.

Mal değişim sözleşmesi, iki tarafa da borç yüklemektedir.

TBK m. 282 hükmüne göre, “Mal değişim sözleşmesi, taraflardan birinin diğer tarafa bir veya birden çok şeyin zilyetlik ve mülkiyetini, diğer tarafın da karşı edim olarak başka bir veya birden çok şeyin zilyetlik ve mülkiyetini devretmeyi üstlendiği sözleşmedir.” 

Mal değişim sözleşmesinin satış sözleşmesinden farkı, satış sözleşmesinde mal para ile değiştirilirken burada mal, mal ile değiştirilmektedir.

Mal Değişim (Trampa) Sözleşmesinin Şekli

Kural olarak mal değişim sözleşmesi için herhangi bir şekil şartı öngörülmemiştir ancak mal değişim sözleşmesine konu olan malın mülkiyet ve zilyetliğinin devredilmesi için kanunen herhangi bir şekil şartına yer verilmişse mal değişim sözleşmesi de bu şekilde yapılmadıkça geçerli olmayacaktır.

Mal Değişim (Trampa) Sözleşmesinde Tarafların Borçları

Mal Değişim (Trampa) Sözleşmesinde Tarafların Borçları

Birbirleriyle değiştirilecek edimlerden her ikisi de veya biri taşınmaz bir mal ise sözleşmenin resmi şekilde yapılması gerekir.

Taşınmaz mülkiyetinin karşı tarafa geçmesi için tapu siciline tescil edilmesi şarttır. Taşınmazın biri tapuda kayıtlı diğeri değilse yine resmi şekilde yapılması gerekir.

Taraflar mal değişim sözleşmesinde birbirlerine karşı hem alıcı hem satıcı durumundadırlar.

Mal değişim sözleşmesinde her iki taraf da taşınır veya taşınmaz malın mülkiyet ve zilyetliğini karşı tarafa devretmek zorundadır.

Değişim sonunda aldığı mal ayıplı çıkan taraf, bu malı karşı tarafa geri verirse bu durumda vermiş olduğu malı geri istemek veya zararının karşılanmasını istemek konusunda seçimlik hakka sahiptir.

Mal değişim sözleşmesinde edimin imkansızlaşması veya temerrüt halinde zarar gören taraf ya edimin değişiminde ısrar ederek uğramış olduğu zararı para olarak talep eder ya da kendi edimini muhafaza ederek aradaki farkı talep edebilmektedir.

Sözleşmeler Hukuku; oldukça kapsamlı bir konu olup hak ihlali yaşanması muhtemeldir. Herhangi bir hak kaybınız oluşmaması için Ekin Hukuk Bürosu ile iletişim kurarak uzman ve tecrübeli avukatlarımızla görüşme gerçekleştirebilirsiniz.

Av. Ahmet EKİN & Şevval Asude DOĞAN

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu